Sowa
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne

Szanowni Państwo!

Co roku zastanawiam się nad tym, jakie działania edukacyjne zapewnią naszym dzieciom realne szanse na poradzenie sobie w przyszłości. W obliczu szybkich zmian współczesnego świata, kluczowa staje się coroczna weryfikacja naszych metod oraz ich skuteczność. W naszym przedszkolu opracowaliśmy kompleksową strategię, która sprawdza się w praktyce i przynosi wymierne korzyści w rozwoju dzieci. Skupiamy się na kształtowaniu odporności psychicznej, samodzielności oraz zdrowego poczucia własnej wartości, co jest fundamentem ich przyszłego sukcesu. Nasze podejście umożliwia dzieciom rozwijanie swoich umiejętności w bezpiecznym i stymulującym środowisku, co jest kluczowe dla ich ogólnego rozwoju i przyszłej edukacji. Jak tego dokonujemy?

Strategia edukacyjna w naszym przedszkolu

W naszym przedszkolu skupiamy się na wszechstronnym rozwoju emocjonalnym i intelektualnym dzieci, oferując starannie zaplanowane działania, które wzmacniają ich samodzielność i odporność na przyszłe wyzwania.

Po pierwsze: wzmacniamy emocje dzieci, ucząc je podejmowania decyzji i radzenia sobie z konsekwencjami, co czyni je odważnymi w myśleniu, działaniu i konfrontacji z różnymi poglądami.

Po drugie: każda treść programowa jest skoncentrowana na praktycznym działaniu i zabawie, ponieważ znudzone i zniecierpliwione „gadaniem” dzieci nie rozwijają się efektywnie, co obniża ich motywację i samoocenę. U nas zamiast podręczników znajdziesz bogactwo pomocy dydaktycznych, zabawek, gier edukacyjnych i układanek.

Po trzecie: oferujemy dzieciom różnorodne aktywności rozwijające umiejętności intelektualne – np. szachy, oraz artystyczne, twórcze, muzyczne i matematyczne – np. kodowanie, robotykę, jak również przyrodnicze – np. projekty badawcze, społeczne, językowe, kulinarne i ruchowe, co odpowiada szerokiej gamie zainteresowań. Rodzice nie muszą szukać tych aktywności poza przedszkolem ani dodatkowo za nie płacić. Dzieci mają wybór, każdy jest dobry w czym innym i ma możliwość konfrontacji. Zakładamy, że każde dziecko jest zdolne, potrzebuje jedynie odpowiedniego impulsu do aktywacji. I TO MA SENS!

metody aktywne w nauczaniu przedszkolnym npe.edu.pl

Metody aktywne w edukacji przedszkolnej - na co jeszcze kładziemy nacisk?

Po czwarte: wprowadziliśmy obowiązkową naukę języka obcego, dzięki czemu nasze dzieci, wchodząc do szkoły, osiągają poziom drugiej lub trzeciej klasy. Nasze przedszkole oferuje grupy zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych uczniów.

Po piąte: zaimplementowaliśmy profilaktyczne zajęcia edukacyjne dla wszystkich dzieci, nawet tych z minimalnymi brakami psychofizycznymi, co pozwala na ciągły monitoring i wsparcie ich rozwoju.

Po szóste: preferujemy małe grupy i nie śpieszymy się z tempem nauczania; każde dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności w swoim własnym tempie, przeznaczając na to 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu przez 11 miesięcy w roku. Nasz zespół pedagogiczny jest zaangażowany i kompetentny, tworzy optymalne warunki dla maksymalnego rozwoju potencjału każdego dziecka. Nasze przedszkole to miejsce pełne życia, gdzie nie ma czasu na nudę; nauczyciele realizują różnorodne działania, od zajęć multimedialnych po wycieczki, konkursy i projekty badawcze, a także sportowe na świeżym powietrzu. Dzięki temu każde dziecko może rozwijać swoją kreatywność, aktywność i zainteresowania, czując się przy tym wyjątkowe i wspierane. Zastanawiając się, jakie działania będą najbardziej korzystne dla przyszłości naszych przedszkolaków, uważamy, że najważniejsze jest wyposażyć dzieci w „walizkę” pełną doświadczeń, z której będą mogły czerpać przez całe życie. Takie podejście sprawdzało się w moim przypadku i wierzę, że będzie wspierać każde dziecko w dorosłym życiu.

                                                                     Alicja Kędzior 

                                                                     Mama dwójki dzieci i babcia czwórki wnucząt 

 

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dla rodziców naszych obecnych oraz przyszłych podopiecznych!