dzieci

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE EDUKACYJNE

ul. Armii Krajowej 19, Nowy Sącz
tel. 18 441 53 38

W czasie całego dnia pobytu dzieci w przedszkolu oferujemy zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej, a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:
  1. Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny;
  2. Zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
  3. Zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające nasze zdolności oraz zaspokajające naszą potrzebę aktywności i zainteresowania;
  4. Gry i zabawy ruchowe, wspomagające nasz rozwój fizyczny

PLAN DNIA

STARSZAKI

MALUCHY

630 - 815

WITAMY SIĘ

Rozmawiamy, rysujemy, konstruujemy i bawimy się zabawkami, pielęgnujemy rośliny i zwierzęta
Rozwiązujemy łamigłówki, rebusy, rozgrywamy gry planszowe i dydaktyczne
Wykonujemy ćwiczenia ortofoniczne i oddechowe
Wykonujemy proste ćwiczenia ruchowe
Przygotowujemy materiały potrzebne do późniejszych działań

WITAMY SIĘ

Rozmawiamy, rysujemy, budujemy z klocków i bawimy się zabawkami, oglądamy książeczki pielęgnujemy rośliny i zwierzęta
Układamy puzzle, układanki edukacyjne, rozwiązujemy zagadki
Wykonujemy ćwiczenia ortofoniczne i oddechowe
Wykonujemy proste ćwiczenia ruchowe

815 - 830

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ
DO ŚNIADANIA

Myjemy ręce - korzystamy tylko z własnego ręcznika
Nakrywamy do stołu

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ
DO ŚNIADANIA

Myjemy ręce - korzystamy tylko z własnego ręcznika
Nakrywamy do stołu

830 - 850

JEMY ŚNIADANIE

Myjemy zęby

JEMY ŚNIADANIE

Myjemy zęby

900 - 1100

ZAJĘCIA I ZABAWY

Wykonujemy różnego rodzaju działania matematyczne (liczymy, dodajemy, odejmujemy, klasyfikujemy, różnicujemy strony: lewa, prawa itd.)
Przygotowujemy się do nauki czytania i pisania (uczymy się uważnie patrzeć i słuchać, uczymy się określać kierunki na kartce papieru, ćwiczymy sprawność rąk, układamy krótkie zdania - dzielimy je na wyrazy, wyrazy na sylaby i głoski, uczymy się odczytywania informacji zawartych w różnego rodzaju symbolach itd.)
Poznajemy przyrodę - świat roślin i zwierząt.
Poznajemy i stosujemy różne formy plastyczne.
Muzykujemy: śpiewamy, tańczymy, słuchamy w skupieniu muzyki, tworzymy muzykę korzystając np. z instrumentów perkusyjnych, improwizujemy itd.
Dbamy o własne zdrowie: gimnastykujemy się, poznajemy zasady zdrowego odżywiania, uczymy się rozpoznawać związki między chorobą a pewnymi zachowaniami, uczymy się zasad bezpiecznego zachowania się w domu, na podwórku, bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

ZAJĘCIA I ZABAWY

Wykonujemy różnego rodzaju działania matematyczne (liczymy, klasyfikujemy, układamy rytmy itd.)
Przygotowujemy się do nauki czytania i pisania (uczymy się uważnie patrzeć i słuchać, ćwiczymy sprawność rąk, itd.)
Poznajemy przyrodę - świat roślin i zwierząt
Poznajemy i stosujemy różne formy plastyczne
Muzykujemy: śpiewamy, tańczymy, słuchamy w skupieniu muzyki, tworzymy muzykę korzystając np. z instrumentów perkusyjnych, improwizujemy itd.
Dbamy o własne zdrowie: gimnastykujemy się, poznajemy zasady zdrowego odżywiania, uczymy się rozpoznawać związki między chorobą a pewnymi zachowaniami, uczymy się zasad bezpiecznego zachowania się w domu, na podwórku, bezpieczeństwa w ruchu drogowym

1030

JEMY DRUGIE ŚNIADANIE

JEMY DRUGIE ŚNIADANIE

1030 - 1115

BAWIMY SIĘ ZGODNIE Z WŁASNYMI POMYSŁAMI I ZAINTERESOWANIAMI

Uczymy się zgodnego współdziałania
Dbamy o ład i porządek w sali
Słuchamy muzyki relaksacyjnej
Uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

BAWIMY SIĘ ZGODNIE Z WŁASNYMI POMYSŁAMI I ZAINTERESOWANIAMI

Uczymy się dzielić zabawkami
Odkładamy zabawki na swoje miejsce
Słuchamy muzyki relaksacyjnej
Uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

1130 - 1150

OBIAD - ZUPA

Myjemy ręce
Nakrywamy do stołu
Spożywamy posiłek

OBIAD - ZUPA

Myjemy ręce przed obiadkiem
Staramy się samodzielnie korzystać z toalety
Spożywamy posiłek - staramy się samodzielnie jeść i prawidłowo trzymać sztućce

1150 - 1215

ODPOCZYWAMY

Słuchamy bajek leżąc na swoich poduszeczkach
Słuchamy kołysanek lub muzyki relaksacyjnej

ODPOCZYWAMY

Słuchamy bajek leżąc na swoich poduszeczkach
Słuchamy kołysanek lub muzyki relaksacyjnej

1220 - 1315

SPACER lub PLAC ZABAW

Przebywamy na świeżym powietrzu: rozpoznajemy i nazywamy zjawiska atmosferyczne, obserwujemy przyrodę, dostrzegamy zmiany zachodzące w przyrodzie, uczestniczymy w zajęciach ruchowych na placu zabaw

SPACER lub PLAC ZABAW

Przebywamy na świeżym powietrzu: rozpoznajemy i nazywamy zjawiska atmosferyczne, obserwujemy przyrodę, dostrzegamy zmiany zachodzące w przyrodzie, uczestniczymy w zajęciach ruchowych na placu zabaw

1315 - 1330

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO POSIŁKU

Myjemy ręce
Nakrywamy do stołu

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO POSIŁKU

Myjemy ręce
Pomagamy nakrywać do stołu

1330 - 1400

OBIAD - DRUGIE DANIE i DESER

Spożywamy posiłek
Uczymy się posługiwać sztućcami i korzystania z serwetek
Myjemy zęby

OBIAD - DRUGIE DANIE i DESER

Spożywamy posiłek - poznajemy nowe smaki
Uczymy się posługiwać sztućcami i korzystania z serwetek
Myjemy zęby

1400 - 1630

UCZESTNICZYMY
W ZABAWACH ORGANIZOWANYCH
ORAZ DOWOLNYCH

Rysujemy, malujemy, wycinamy i wykonujemy różnego rodzaju prace plastyczne i konstrukcyjne
Obserwujemy i uczestniczymy w zabawach badawczych, hodowlanych, technicznych itp.
Przygotowujemy się do występów - uczymy się tekstów wierszy, piosenek
Gramy w gry
Układamy puzzle
Śpiewamy i tańczymy
Porządkujemy salę
Odbierają nas rodzice i wracamy do domu. Jutro znów się spotkamy. Do zobaczenia!

UCZESTNICZYMY
W ZABAWACH ORGANIZOWANYCH
ORAZ DOWOLNYCH

Rysujemy, malujemy, wycinamy i wykonujemy różnego rodzaju prace plastyczne i konstrukcyjne
Obserwujemy i uczestniczymy w zabawach badawczych, hodowlanych, technicznych itp.
Przygotowujemy się do występów - uczymy się tekstów wierszy, piosenek
Gramy w gry
Układamy puzzle
Śpiewamy i tańczymy
Porządkujemy salę
Pokazujemy rodzicom nasze prace i rysunki
Odbierają nas rodzice i wracamy do domu. Jutro znów się spotkamy. Do zobaczenia!
sowa
Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne
ul. Armii Krajowej 19
tel. 18 441 53 38, email
LIFE-IP MALOPOLSKA